Prvi zajednički sastanak predstavnika Sindikata radnika Telekomunikacija Republike Srpske d.d. Banja Luka, Nezavisnog Sindikata zaposlenika HPT d.o.o. Mostar i Sindikata BH Telecoma d.d. Sarajevo.(opširnije)

Usuglašavanje Zahtjeva Povjerenstva za primjenu Kolektivnog ugovora HT d.o.o. Mostar – Uprava društva od 18. ožujka 2004. godine i Zaključaka sa sastanka Povjerenstva za primjenu Kolektivnog ugovora sa HT d.o.o. Mostar – Uprava društva od 15.ožujka 2004. godine.(opširnije)

Vlada je razmatrala Informaciju o načinu rješavanja RTV takse putem računa telekom operatora u Federaciji BiH…
(opširnije)