U cilju dorade Pravilnika o plaćama sa prilozima, Predsjedništvo NSZHPT Mostar dostavlja slijedeće prijedloge:
Prilog II. – Pravilnik o radu
Sistematizacija radnih mjesta i
Prilog III. – Pravilnik o radu
Plaće, dodaci i naknade plaće u društvu
(opširnije)

Privredna društva: «BH Telecom» d.d. Sarajevo, «Međunarodni aerodrom Sarajevo» d.o.o. Sarajevo, «Hrvatske telekomunikacije» d.o.o. Mostar, «Hrvatske pošte» d.o.o. Mostar, dužna su po godišnjem obračunu i utvrđenoj dobiti za 2003. godinu, dio dobiti koji pripada većinskom vlasniku kapitala, u ukupnom iznosu od 85.000.000,00 KM, izdvojiti na Jedinstveni račun Trezora Budžeta-Proračuna Federacije. (opširnije)

Predsjedništvo NSZ HPT d.o.o. Mostar na svojoj sjednici od 07.06.2004. godine razmatralo je prijedlog Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji d.o.o. Mostar, te na osnovu provedene rasprave dostavljaju se primjedbe i prijedlozi za konačnu izradu Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i ustrojstvu.(opširnije)

CENTAR ZA ZAJEDNIČKE KAPACITETE (opširnije)

ORGANIZACIJA REGIJE (Sjever, Zapad, Jug) (opširnije)

Predsjedništvo NSZ i sindikalno članstvo HPT-a ( HT-a i HP-a) pozdravlja zaključke Federalne Vlade o davanju potpore prijavi Hrvatskih telekomunikacija d.o.o. Mostar za dobivanje dozvole trećeg GSM operatora u BiH. (opširnije)