Pripreme za privatizaciju telekoma
(opširnije)

Članovi novog vijeća SP TKC Mostar
(opširnije)

Odluka o prestanku rada NSZ HPT Mostar
(opširnije)

Pravila i plan izborne aktivnosti u sindikalnim podružnicama
(opširnije)

Izmjene i dopune statuta NSZ HPT Mostar
(opširnije)

Odluka o produženju mandata zastupnika u organima i tijelima sindikata
(opširnije)

Odluka o usvajanju programa rada i financijskog plana za 2006.god., do razdvajanja
(opširnije)

Sindikati triju telekoma – Pismo Vijeću ministara BiH
(opširnije)

Projekt dokapitalizacije Postbank BH -Izjava dokapitalizacije (dokument)
(opširnije)

Problem primjene kolektivnog ugovora HT i HP Mostar
(opširnije)

Zahtjevi prema Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
(opširnije)

Zaključci treće sjednice Predsjedništva NSZ HPT Mostar BiH
(opširnije)