Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA
n/r gosp. Ministra Naila Šećkanovića
Braće Fejića bb
88000 M O S T A R

Poštovani gosp. Ministre,

Slobodni smo da Vam predložimo i zamolimo da čim prije planirate prijam delegacije Sindikata hrvatskih telekomunikacija Mostar. Osjećamo potrebu da sa resornim Ministarstvom kojeg Vi zastupate u ime Vlade Federacije BiH, a koja je većinski vlasnik JP HT d.o.o. Mostar i potpisnik „Kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u Federaciji BiH“ razmijenimo mišljenja o nekim značajnim pitanjima koja su značajna za socijalni i materijalni položaj radnika.

Predlažemo da za zajednički sastanak kandidiramo teme o kojima već razgovarali sa resornim Ministarstvom i to:

1. Pokretanje prijedloga u svezi realizacije članka 84. Kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u Federaciji BiH, a sukladno odredbama članaka 217. Zakona o gospodarskim društvima za radnike HT-a Mostar.
2. Neizmirene obveze prema radnicima JP HT d.o.o. Mostar (neisplaćena razlika plaća) sukladno članku 37. i 38. Kolektivnog ugovora za zaposlenike hrvatske pošte i telekomunikacije Mostar («Službene novine Federacije BiH», broj: 37/02 objavljen je 02. kolovoza 2002. godine“).
3. Tekuća pitanja.

Vjerujemo da ćete i pored vaših svakodnevnih obveza naći vremena, te odrediti mjesto i vrijeme za naš zajednički sastanak. Očekujemo vaš odgovor.
S poštovanjem,
Dostavljeno: Predsjednik sindikata:
– naslovu, Pero Obad v.r.
– članovima Predsjedništva sindikata,
– a/a