Poštovane kolegice i kolege,

Budući da se sindikalno članstvo interesira o indeksu rasta troškova života
(članak 45. Kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u Federaciji BiH, u svezi
usklađivanja plaća sa troškovima života) dostavljam Vam radi informiranja sljedeće.
Nažalost i pored rasta cijena i troškova života nisu se stekli uvjeti za usklađivanje plaća.
Molim Vas da se ova informacija stavi na oglasnu ploču.

S poštovanjem,

Predsjednik sindikata
Pero Obad

T: + 387 36 884202
T. + 387 36 880000
F: + 387 36 880001
G: + 387 63 313769
E: pero.obad@ht.ba
W: http://www.sindikatht.com

Indeksi troškova života
Ukupan indeks troškova života u oktobru/listopadu 2007. godine viši je za 1,8% u odnosu na prethodni mjesec.
Indeks troškova života za robe je viši za 2,2%, a za usluge se nije mijenjao u ovom mjesecu.
Indeks troškova života za ogrijev i osvjetljenje viši je za 9,7%
(primjena višeg sezonskog tarifnog stava), stanovanje za 3,8%, odjeću i obuću za 3,1%,
ishranu/prehranu za 1,9%, opremu stana/pokućstvo za 1,1%,
duhan i piće za 0,4%, higijenu i njegu zdravlja i saobraćajne
i telekomunikacijske usluge za 0,2%.
Ukupan indeks troškova života u oktobru/listopadu 2007. godine je viši za 2,4% u odnosu
na prosječan indeks iz 2006. godine, za 1,3% u odnosu na decembar 2006. godine
i za 2,7% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
Za deset mjeseci ove u odnosu na isti period prethodne godine indeks troškova života
je viši za 1,0%.
Šire možet pogledati na linku:
http://www.fzs.ba/bilten.htm#_Indeksi_troškova_života