Privatizaciji 51 posto kapitala u BH Telekomu i HT Mostar poslanici SDA, SBiH, HDZ-a BiH i HDZ 1990. u Parlamentu FBiH jučer su i zvanično dali zeleno svjetlo. Iako su vladinu politiku privatizacije pretvorili u nacrt koji još treba doraditi, poslanici su usvojili zaključak kojim se traži da Vlada “utvrdi varijantu po kojoj bi se privatiziralo 51 posto kapitala u telekomima”, piše San.
Na ovaj način i zvanično započinju aktivnosti na prodaji dva federalna telekom operatora, od koje Vlada očekuje prihod od blizu četiri milijarde maraka.
Protiv ovakvog zaključka glasali su poslanici SDP-a, koji su predlagali da se nacrt politike privatizacije uputi u javnu raspravu, nakon koje bi se donosile odluke o sudbini telekoma, ali i ostatka državnog kapitala u nizu drugih neprivatiziranih preduzeća. Ovaj zaključak nije međutim dobio potrebnu većinu.
No, zato su usvojeni zaključci koje su također predložili klubovi vladajućih stranaka, a kojim je Vlada zadužena da u pripremi procesa privatizacije telekoma angažira svjetsku konzultantsku kuću iz ove oblasti.
Vlada FBiH također je obavezana i da 70 posto prihoda koji ostvari od privatizacije, usmjeri za razvoj infrastrukture, 15 posto dobit će projekti lokalnih zajednica, 10 posto biće usmjereno za povratak, dva posto kao poticaj poduzetništvu, isti procent trebao bi biti usmjeren za naučnoistraživački rad dok će jedan posto Vlada moći rasporediti za “ostalo”, vodeći računa o ravnomjernoj zastupljenosti na cijelom prostoru FBiH.
Parlament FBiH trebao bi u skladu sa jučer usvojenim zaključcima formirati i zajedničku komisiju koja će učestvovati u pripremi konačne liste prioritetnih razvojnih projekata koji će se financirati iz ovih prihoda.
Vlada je također obavezana i da u suradnji sa Parlamentom utvrdi kriterije po kojim će se formirati lista projekata koji će se financirati od sredstava koji se dobiju prije svega prodajom telekoma.
No kao i sa gotovo svim drugim zaključcima koje usvaja Parlament FBiH nikakav rok do kojeg bi ovo trebalo završiti nije preciziran, piše San.

http://www.biznis.ba/

30.11.2007