Pismo ETUC-a Savezu samostalnih sindikata i ESV-u

Zaključci sindikata o primjeni Pravilnika zaštite o radu

Ponuda sporazuma – spiska poslova od strane Uprave koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka

Poslovi koji se ne mogu prekinuti za vrijeme štrajka