Zahtjev za primjenu članka 48. Kolektivnog ugovora – čuvari