Vladi FBiH: Hitno stavite van snage Prijedlog zakona o radu FBiH

Predsjedništvo Glavnog odbora Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine je na 28. Redovnoj sjednici, održanoj 18. oktobra 2013. godine u Sarajevu, između ostaloga, usvojilo i Zaključak da se od Vlade Federacije BiH zatraži da van snage stavi Prijedlog zakona o radu FBiH i vrati ga u formu Nacrta, najkasnije do 4. novembra 2013. godine. Do tada se prekidaju svi pregovori u vezi sa Zakonom o radu. Ukoliko Vlada Federacije BiH ne odgovori pozitivno na ovaj zahtjev, Savez samostalnih sindikata BiH će na sjednici Glavnog odbora, zakazanoj za 4. novembar 2013. godine, donijeti odluku o organizovanju masovnih protesta radnika i radnica pred zgradom Vlade FBiH.