Pregovarački tim Saveza samostalnih sindikata BiH (SSSBiH) danas je u Sarajevu održao sastanak sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Razgovaralo se o aktualnim dešavanjima vezanim za usvajanje novog Zakona o radu FBiH, uplate tranši iz Stand-by aranžmana, socijalnom dijalogu u FBiH, ali i na nivou države.
Potvrđeno je da MMF nije uvjetovao uplatu šeste tranše usvajanjem novog Zakona o radu, kao ni da njihovi Komentari na Zakon o radu FBiH, dostavljeni Vladi FBiH, nisu obavezujući.Nakon što su čuli izlaganja članova Pregovaračkog tima SSSBiH o svim problemima u vezi sa socijalnim dijalogom, predstavnici MMF-a su iskazali spremnost da u predstojećim pregovorima podstaknu Vladu FBiH na socijalni dijalog sa sindikatom.

Savez samostalnih sindikata BiH je spreman na pregovore o Zakonu o radu, ali isključivo ukoliko se kao početna tačka uzme Nacrt zakona o radu, saopćio je SSSBiH.

– Ukoliko Vlada Federacije BiH jednostrano u Parlament FBiH uputi Prijedlog zakona o radu, Savez samostalnih sindikata BiH će poduzeti sve zakonom dozvoljene mjere i aktivnosti kako bi obranio ”Radnički ustav” – istaknuto je.
Za MMF nema alternative za socijalni dijalog kada je riječ o usvajanju novog Zakona o radu i oni će podržati sva rješenja do kojih se dođe kroz takav vid konsultacija i suradnje. Predstavnici SSSBiH su još jednom naglasili da nivo stečenih prava radnika ne sprječava razvoj biznisa u BiH. Postoje druga zakonska rješenja koja to otežavaju i njih treba mijenjati. Priprema teksta novog Zakona o radu FBiH treba predstavljati zajednički korak sva tri socijalna partnera, jer će se samo tako moći osigurati da se njime ne umanjuju prava radnika, ne dovode u pitanje kolektivni ugovori i stvore realne osnove za veća ulaganja u privredu, a samim tim i veće i masovnije zapošljavanje.Naredni sastanak predstavnika SSSBiH i Međunarodnog monetarnog fonda biće u februaru 2014. godine u sklopu Misije MMF-a za Bosnu i Hercegovinu.