26.02.2014. godine je u Domu sindikata u Sarajevu održan sastanak Pregovaračkog tima Saveza samostalnih sindikata BiH s delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda, predvođenom gospodom van Roodenom, Šefom Misije MMF-a za BiH i Atoyanom, Rezidentnim predstavnikom te institucije u našoj zemlji. Razgovaralo se o aktuelnim dešavanjima vezanim za novi Zakon o radu FBiH, socijalni dijalog, o visokoj stopi nezaposlenosti, kolektivnim ugovorima… I ovaj je put jasno istaknuto, od strane SSSBiH, da postojeći Zakon o radu Federacije BiH ni na koji način i ni u najmanjoj mjeri ne predstavlja prepreku za ulaganja, ekonomski rast i otvaranje novih radnih mjesta.

Predstavnici SSSBiH su još jednom iskazali spremnost da vode aktivan socijalni dijalog sa preostala dva socijalna partnera o svim stvarima koje se tiču prava radnika, uključujući i Zakon o radu, ali isključivo pod uvjetom da se kao polazna točka u pregovorima koristi tekst Nacrt zakona o radu.