Odluka o jednokratnoj izvanrednoj materijalnoj bespovratnoj pomoći

Poštovane kolegice i kolege članovi sindikata, Predsjedništvo sindikata na 3. proširenoj sjednici od 26.06.2014. godine odlučilo je da se radnicima članovima sindikata koji su zahvaćeni elementarnom nepogodom poplavom, a kojima je nastala djelomična ili potpuna šteta...