Poštovane kolegice i kolege članovi sindikata,

Predsjedništvo sindikata na 3. proširenoj sjednici od 26.06.2014. godine odlučilo je da se radnicima članovima sindikata koji su zahvaćeni elementarnom nepogodom poplavom, a kojima je nastala djelomična ili potpuna šteta na kući ili stanu u njihovom vlasništvu ili vlasništvu njegova supružnika ili člana uže obitelji u kojoj stanuju u zajedničkom kućanstvu isplati izvanredna materijalna novčana bespovratna solidarna pomoć u iznosu od 1.000,00 KM (slovima: tisuću konvertibilnih maraka). Odluku o jednokratnoj izvanrednoj materijalnoj bespovratnoj pomoći možete pročitati u privitku s obrascima.

U članku 2.  Odluke propisano po kojim uvjetima član sindikata može ostvariti pravo na izvanrednu materijalnu novčanu bespovratnu solidarnu pomoć (zahtjev sa odgovarajućom dokumentacijom), koju  nakon kompletiranja treba dostaviti Predsjedniku sindikalne podružnice, a istu će rješavati Povjerenstvo za izvanredne novčane materijalne pomoći.

Predsjednik sindikalne podružnice će kompletirane zahtjeve sa dokumentacijom dostaviti  Tajniku sindikata ujedno i Predsjedniku Povjerenstva za izvanredne materijalne novčane pomoći koji će se riješiti u propisanom roku.

Sindikat hrvatskih telekomunikacija Mostar je i ovom prigodnom pokazao da je uz svoje članstvo i da se solidarizira i pomaže svoje radnike članove sindikata prema donesenim pravilima na organima sindikata što potvrđuje i ovom  Odlukom o jednokratnoj izvanrednoj materijalnoj bespovratnoj pomoći.

Privitci:

S poštovanjem,

Predsjednik sindikata:
Pero Obad