Poštovane kolegice i kolege članovi sindikata,

Trinaesti kongres Saveza samostalnih sindikata BiH donio je Odluku o sazivanju Izvarednog/Vanrednog kongresa Saveza samostalnih sindikata BiH radi izmjena i dopuna Statuta Saveza samostalnih sindikata BiH.

Radna grupa koju je formirao Glavni odbor  pripremila je Prednacrt Statuta Saveza samostalnih sindikata BiH i dostavila Predsjedništvu Saveza samostalnih sindikata BiH. U namjeri da  se obavi što  šira javna rasprava i dođe do što kvalitetnijeg teksta Statuta SSSBiH.  Predsjedništvo Glavnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH donjelo Odluku kojom utvrđuje Prednacrt  izmjena i dopuna Statuta i način obavljanja javne rasprave.

Svi granski sindikati  članice (Sindikat hrvtskih telekomunikcija Mostar)  Saveza samostalnih sindikata BiH temeljem „Odluke o utvrđivanju prednacrta izmjena i dopuna Satuta Saveza samostalnih sindikata BiH i načinu sprovođenja javne rasprave“ dužne u vremenu od 15.07. do 19.09.2014. godine organizirati na svim nivoima javnu raspravu (Sindikalnim podružnicama/Sindiklne jedinice). Predsjedništvo sindikata će orgnizirati i sumirati primjedbe i prjedloge u planiranom roku na Prednacrt izmjena i dopuna Statuta SSSBiH koje će dostviti  Savezu samostalnih sindikata BiH.

Pozivam sve nivoe uprvljanja u sindikatu i članove sindikata da se uključe u javnu rasprvu o Prednacrtu Statuta Saveza samostalnih sindikata BiH. Primjedbe i prijedloge možete dostvljati i direktno na E-mail adrese: radmila@sindikatbih.ba ili mirjana.sesar@hteronet.ba

Dokumente možete preuzeti i pregledati sa slijedećih poveznica:

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta SSSBIH – 11 07 2014

PREDNACRT STATUTA ZA JAVNU RASPRAVU -10 07 2014 GOD

Unaprijed se zahvaljujem uz sindikalni pozdrav,

Predsjednik sindikata:

Pero Obad