Poštovane kolegice i kolege,

Javno je objavljeno da je Udruženje poslodavca Federacije u BiH u  dnevnom redu IX proširene sjednice Upravnog odbora koja je održana 29.01.2013. godine pod točkom 4. razmatralo “Inicijativu za raskidanje Kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u Federaciji BiH“. Glavni odbor/Vijeće zaposlenika Sindikata BH Telecom Sarajevo i Predsjedništvo sindikata/Vijeće zaposlenika Sindikata hrvatskih telekomunikacija Mostar reagirali su na  „Inicijativu za raskid Kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u Federaciji BiH“ koja je u pismenoj formi dostavljena Vladi Federacije BiH – Premijeru Vlade Federacije BiH,  te u vidu kopija Federalnom Ministarstvu prometa i komunikacija, odnosno Ministru gosp. Enveru Bijediću, Savjetniku Ministra gosp. Mirku Škrbiću ujedno i Predsjedniku Povjerenstva/Komisije za primjenu, provođenje i tumačenje kolektivnog ugovora i  Predsjedniku Saveza samostalnih sindikata BiH gosp. Bajramoviću.

Nakon što njihova inicijativa za jednostranim raskidom ugovora nije naišla na plodno tlo u Vladi Federacije BiH, pozivajući se na članak 112. Zakona o radu, uzeli su sebi za pravo proglasiti Kolektivni ugovor neobvezujućim za Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar u dostavljenom dopisu „Odgovor na zahtjev od 25.08.2014. godine“ JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar. Pravni punomoćnici Odvjetnici koji zastupaju JP HT d.d. Mostar u pojedinačnim radnim sporovima sa radnicima koji se vode zbog neprimjene najniže bruto satnice utvrđene kolektivnim ugovorom kod nadležnih sudova, odgovor koriste zahtijevajući ništavost istoga.

Predsjedništvo sindikata na 4. sjednici od 08.09.2014. godine  razmotrilo je Odgovor na zahtjev od 25.08.2014. godine Udruženja poslodavaca Federacije u BiH, reagiranjem koje je dostavljeno ne samo Vladi Federacije BiH – Premijeru Vlade Federacije BiH, odnosno resornom Ministru koji je u ime Poslodavca zaključio/potpisao kolektivni ugovor, kao i ostalim subjektima koji na bilo koji način učestvovali u tvorbi i tumačenju odredbi kolektivnog ugovora.

Što znači kolektivni ugovor za sve zaposlene radnike u JP HT d.d. Mostar, prosudite sami, pa i za one koji se nažalost zalažu za njegovu ništavost!?

Kopije originala dokumenta u privitku,  pročitajte.

Inicijativa za raskid svih KU – informacija Udruženja poslodavaca FBiH

Regiranje na incijativu Udruženja poslodavaca FBiH

Odgovor Udruženja poslodavca FBiH od 25.08.2014.

Regiranje na incijativu Udruženja poslodavaca FBiH – Premeijer Federacije BiH Nikšić

Pismo predsjednika SSSBiH Barramovića ministru Bijediću veza Uduga – Udruženje poslodavca FBiH 17.09.2014. godine


S poštovanjem,

Predsjednik sindikata/Vijeća zaposlenika:
Pero Obad