Poštovane kolegice i kolege,

Želimo Vas informirati da je Predsjedništvo sindikata na 3. proširenoj sjednici od 26.06.2014 godine donijelo „Odluku o jednokratnoj izvanrednoj materijalnoj bespovratnoj pomoći Broj: P – 3 – 97/14 od 26.06.2014. godine“ da se radnicima članovima sindikata koji su zahvaćeni elementarnom nepogodom poplavom, a kojima je nastala djelomična ili potpuna šteta na kući ili stanu u njihovom vlasništvu ili vlasništvu njegova supružnika ili člana uže obitelji u kojoj stanuju u zajedničkom kućanstvu isplati izvanredna materijalna novčana bespovratna solidarna pomoć u iznosu od 1.000,00 KM (slovima: tisuću konvertibilnih maraka).

Također, temeljem članka 5. i 12. Pravilnika o materijalnom pomaganju u Sindikatu (Broj: P – 1 – 11/06 od 31.05.2006. godine), a na temeljem potvrde JP HT d.d. Mostar Sektor za financijsko poslovanje (broj: F-04-02-2002/14-1) Predsjedništvo sindikata donijelo je „Odluku o visini jednokratne nepovratne pomoći članu sindikata za slučaj elementarne nepogode (Broj: P -3-101/14 od 26.06.2014.godine) u  iznosu od 462,60KM.

Izvješću se navodi spisak radnika članova sindikata kojima je isplaćena izvanredna materijalna bespovratna pomoć  temeljem Odluke  o jednokratnoj izvanrednoj materijalnoj bespovratnoj pomoći (Br:P-3-97/14 od 26.06.2014. godine) u  iznosu od 1.000,00 KM, kao i spisak radnika članova sindikata koji su ostvarili jednokratne nepovratne pomoći za slučaj elementarne nepogode temeljem Pravilnika o materijalnom pomaganju u Sindikatu u iznosu od 462,60 KM.

Sve ukupno isplaćena  bespovratna novčana sredstva u iznosu od 37.639,20 KM kao pomoć za slučaj elementarne nepogode radnicima članovima sindikata.

Odluka o visini jednokratne nepovratne pomoći za slučaj elementrane nepogode

Odluka o izvanrednoj jedokratnoj matrijalnoj bespovratnoj pomoći

Izvješće o isplati pomoći članovima sindikata za elementarnu nepogodu

S poštovanjem,

Predsjednik sindikata:

Pero Obad