Poštovane kolgice i kolege,

Pročitajte „Informaciju za ZOR“ (Broj:01-III-288/15 od 21.07.2015. godine) koju je danas žurno pripremio Savez samostalnih sindikata BiH s obzirom na najnovija dešavanja sa novim ZOR-a i namjerom Premijera Vlade Federacije BiH (Odgovor Premijera Vlade FBiH, broj:01-02-707/15 od 20.07.2015. godine) da mimo dogovora i volje socijalnog partnera Saveza samostalnih sindikata BiH (SSSBiH) stavi Zakon o radu FBiH u formi nacrta na Vladu Federacije BiH, a nakon toga u parlamentrarnu proceduru.

Još jedanput pozivam sve Predsjednike sindikalnih podružnica, članove Predsjedništva iz sindikalnih podružnica, Povjerenike Sindikalnih jedinca i sve ostale sindikalne aktiviste da rade na mobilizaciji i pripremi da se odazovu na poziv PROSVJEDA pred Parlamentom Federacije BiH na dan usvajanja Zakona o radu.

Molim Predsjednike sindikalnih podružnica da ove akte stave na oglasne ploče, te žurno upoznaju sindikalno članstvo i sve zaposlene radnike u poduzeću, kao i sve ostale dobronamjerne građane o novom Zakonu o radu jer se ovdje radi o „radničkom ustavu“.

Informacija za ZOR

Odgovor premijera FBiH

Sindikalni pozdrav „zajedno smo jači“.

Predsjednik sindikata:
Pero Obad