Poštovane kolegice i kolege,

Poštovani predsjednici sindikalnih podružnica,

 

Dostavljam Vam na uvid usporedni prikaz odredbi važećeg i novog zakona o radu koji je pripremio Kenan Mujkanović dipl. pravnik iz Sindikata metalaca Ze-Do Kantona, a koje je i Savez samostalnih sindikata BiH prije utvrđivanja prijedloga zakona prihvatio kao svoje. Zakon je usvojen sa nekim manjim amandmanskim promjenama,pa je usporedna analiza i te kako odražava pravo stanje.

 

Naravno konačne usporedne analize moguće je napraviti tek poslije službene objave Zakona o radu Federacije BiH u Službenim novinama FBiH.

 

Molimo vas da putem sindikalnih skupova ili Vijeća sindikalnih podružnica u kontinuitetu informirate sve radnike – članove sindikata o svim pojedinostima koje donosi novi Zakon o radu FBiH, posebno o dijelu umanjenja prava radnika temeljem Zakona i kolektivnih ugovora.

 

Zakon o radu novi i stari poređenje

 

S poštovanjem,

 

Predsjednik sindikata/Vijeća zaposlenika:

Pero Obad