Ovog vikenda od 24.- 25.10.2015., u Neumu, održana je radionica na temu „Komunikacija u sindikalnom radu“. Radionica je organizirana u suradnji sa Američkom konfederacijom sindikata  (AFL – CIO) Solidarity Center  Washington DC USA koja je i bila sponzor  troškova održavanja radionice. Voditelj i predavač bio je gosp. Robert Fielding, voditelj projekta sindikalne suradnje za države “zapadnog Balkana” Solidarity Center  Washington  DC USA.

Na radionici je sudjelovalo 14 sindikalnih povjerenika iz različitih tijela upravljanja  i sindikalnih jedinica Sindikata hrvatskih telekomunikacija Mostar.

Tijekom radionice sudionici su se upoznali sa vrijednim informacijama i iskustvima iz prakse sindikalnih organizacija koje djeluju u svijetu. Prezentirana je komunikacija kao alat za ostvarenje sindikalnih ciljeva, metode za aktiviranje članova i agitiranje prema potencijalnim članovima sindikata, kriteriji za kategorizaciju članova i aktivnosti u pravcu angažiranja novih aktivista.

Sindikata hrvatskih telekomunikacija Mostar je u mogućnosti primijeniti novi model rada sa članovima koji će biti koristan za stvaranje kvalitetne slike očekivanja i problema svojih članova i sistematičan rad na jačanju kapaciteta sindikata za zaštitu radničkih prava u nepovoljnom zakonskom okruženju.

 

Voditelj projekta ujedno i Predsjednik Skupštine sindikata:

Branimir Vukojević v. r.