Poštovane kolegice i kolege,

Kratko sam vas izvijestio o zaključcima Glavnog odbora SSSBiH koji se donose na obraćanje Saveza samostalnih sindikata BiH međunarodnim sindikalnim asocijacijama i Međunarodnoj organizaciji rada.

U privitku se nalazi kopija prijevoda  (E/H) originala pisma Generalnog Tajnika Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC) koje je dostavljeno Premijeru Vlade Federacije BiH G-din. Fadilu Novaliću i Predsjedavajući Zastupničkog doma G-din. Edin Mušić i Predsjedavajuća Doma naroda, G-đa Lidija Bradara.

Pismo je dostavljeno na znanje sredstvima javnog informiranja.

Preporučujem da odvojite malo vremena i pročitate  pismo G-din. Burrow.

Dopis Sharan Burrow premijeru i predsjedavajucima oba doma Parlamenta FBiH

ITUC Bosnia and Herzegovina LL

S poštovanjem,

Predsjednik sindikata:
Pero Obad