Poštovane kolegice i kolege,

Na zahtjev delegacije SSSBiH u GSV/ESV Federacije BiH dostavljen je „nacrt Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o radu“ članovima delegacije SSSBiH u GSV/ESV Federacije BiH koji je prema (ne)potvrđenim izvorima dostavljen u redovnu parlamentarnu proceduru.

Molim vas da prijedloge i primjedbe u pismenoj formi na „nacrt Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o radu“ dostavljate na e-mail: pero.obad@hteronet.ba jer uvijek moramo biti spremni na sve!

Preuzmite Nacrt Zakona o izmjeni i dopuni  Zakona o radu

S poštovanjem,

Predsjednik sindikata:
Pero Obad