Na današnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH predstavnici Saveza samostalnih sindikata BiH i Udruženja poslodavaca FBiH potpisali su Opći kolektivni ugovor za FBiH.

Potpisan Opći kolktivni ugovor za teritoriju Federcije BiH

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić nakon potpisivanja Općeg kolektivnog ugovora za FBiH je kazao da je to potvrda da je u FBiH socijalni dijalog moguć.

Naglasio je da je u proteklom periodu postignut značajan napredak u približavanju stavova Vlade FBiH, Saveza samostalnih sindikata (SSS) BiH i Udruženja poslodavaca (UP) FBiH.

– Vlada FBiH pozdravlja potpisivanje, a mi smo se zalagali za harmonizaciju Općeg kolektivnog ugovora sa Zakonom o radu i Reformskom agendom da bi bili osigurani jednaki uvjeti i postepeno približavanje, sada asimetričnih uvjeta između radnika u privredi i javnih službenika – istakao je Novalić.

Pedsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH Edhem Biber je kazao da se poslije dugog puta došlo do kraja važnog procesa koji se dešavao u FBiH.

– Mislim da su se ovim činom stvoreni uvjeti da se nastavi rad na kolektivnim ugovorima i to će se desiti u narednim danima. To je dobro za Federaciju, Reformsku agendu i stabilizaciju ukupnog stanja u društvu – naglasio je Biber.

Predsjednik Udruženja poslodavaca Safudin Čengić je zahvalio i SSSBiH i Vladi FBiH te je istakao da je Opći kolektivni ugovor znatno bolji od postojećeg.

Predsjednik SSSBiH Ismet Bajramović je također kazao da su sve delegacije zajedno došle do postignutog, te da su skupa prevazilazili probleme koji su se nalazili na tom putu.

– Uvijek je bilo zastajkivanja i zato je toliko trajao proces, ali postigli smo ono što smo željeli. Pokazali smo Evropi da su UPFBiH i SSSBiH, u skladu sa Zakonom o radu, pregovarali, došli do kraja i potpisali Opći kolektivni ugovor. Ovo može biti primjer socijalnog dijaloga – dodao je Bajramović.

Također, istakao je da je Federalna vlada sve vrijeme bila sa socijalnim partnerima kroz proces te da stoji iza potpisivanja.

Preuzeto s Web stranice http://www.fbihvlada.gov.ba/hrvatski/aktuelno.php?akt_id=5240