Poštovane kolgice i kolege,

Zajednički Pregovarački tim SBH Telecoma i SHT Mostar i Pregovarački tim Vlade Federacije BiH dana 17.06.2016. godine započeli su pregovore o usklađivanju Kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u Federaciji BiH.

Prije na dan predstavnici zajedničkog Pregovaračkog tima SBH Telecoma i SHT Mostar radili su na: radnom tekstu kolektivnog ugovora (nastavak slijedi u ovu srijedu/četvrtak)  i usuglašavanju već pripremljenog protokola sa prijedlogom koji je dostavio Pregovarački tim Vlade Federacije BiH, kako bi sutra dan predložili zajedničku sintezu teksta na raspravu i potpisivanje.

Zajednički Pregovarački tim SBH Telecoma i SHT Mostar i Pregovarački tim Vlade Federacije BiH usuglasio je i potpisao „Protokol za vođenje pregovora o usklađivanju Kolektivnog ugovora za područje telekomunikcija u Federaciji BiH“ sa Zakonom o radu („Službene novine, broj: 26/16).

Pored već spomenutog,  dogovoren je način pregovaranja (članak po članak) i utvrđena dinamika pregovaranja.

Nastavak pregovora 29.(srijeda) 06.2016. godine u Sarajevu.

Budući da je Vlada Federacije BiH svojim Rješenjem imenovala Pregovarački tim od 12 članova, protokolom  smo definirali da i zajednički Pregovarački tim SBHT i SHTM ima isti broj članova, što znači da će partnerski sindikati ovih dana kreirati zajedničku odluku i dostaviti Predsjedništvu sindikata/Centralnom odboru na izjašnjavanje.

Molim Predsjednike sindikalnih podružnica da na pogodan način informiraju radnike članove sindikata.

S poštovanjem