Poštovane kolegice i kolege,

U privitku je  zahtjev SSSBiH, upit koji je dostavljen Premijeru Vlade Federacije BiH, …. dali se priprema Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o radu? I

Odgovor Federalnog ministarstva rada i socijalne politike … da se na priprema Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o radu Federacije BiH.

 

Zahtjev za dostavljanje ionformacije-MRISP

Odgovor Ministarstva rada i socijalne politike


S poštovanjem,

Predsjednik sindikata:

Pero Obad