Poštovane kolegice i kolege,

Još nisam u posjedu prečišćenog teksta nacrta Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o radu koji je utvrđen na sjednici GSV/ESV-a Federacije BiH. Osobno cijenim da je delegacija GSV/ESV-a Federacije BiH dobro odradila posao i da je nacrt izmjena i dopuna ZOR-a koji ide u žurnu/hitnu parlamentarnu proceduru prihvatljiv.

Sjednici GSV/ESV-a FBiH prethodila je 10. izvanredna sjednica Glavnog odbora SSSBiH gdje je utvrđena platforma za nastup delegacije SSSBiH na izvanrednoj 14 (115) sjednici GSV/ESV-a FBiH koja je održana u kasnim popodnevnim satima.

Zaključci GO-19 12 2016

Utemeljen/Formiran pregovarački tim za izmjene i dopune Općeg kolktivnog ugovora za područje Federacije BiH  koji je pokrenulo Udruženje poslodavca  FBiH.

Ispod možete preuzeti konačan tekst nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu Federacije BiH.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu

S poštovanjem,

Predsjednik sindikata:
Pero Obad