Poštovane kolegice i kolege,

Obavještavamo vas da je JP HT d.d. Mostar – Uprava društva dana 25.10.2018. godine donijela odluku broj D-3-52310/18 kojom se stavlja van snage Pravilnik o isplati jednokratnih novčanih pomoći za slučaj teške bolesti radnika i članova uže obitelji i Odluke o imenovanju Povjerenstva za predlaganje isplate jednokratnih novčanih pomoći po zahtjevima ranika za isplatu jednokratnih novčanih pomoći za slučaj teške bolesti radnika.

Po ovoj Odluci dosadašnji posao Povjerenstva preuzima Sektor za upravljanje ljudskim resursima. To su poslovi zaprimanja , procjene i davanja prijedloga Upravi društva za donošenje odluke o odbijanju/odobravanju zahtjeva i isplati pomoći. Ukidanjem Povjerenstva Sindikat ostaje bez mogućnosti praćenja postupka zaprimanja i procjene podnesenih zahtjeva.

Iako je uprava HT stavila van snage Pravilnik o materijalnim pomoćima u slučaju teških bolesti , svi radnici HT to pravo i dalje ostvaruju po čl. 61 G KU. Pozivamo sve radnike koji ispunjavaju ili smatraju da ispunjavaju uvjete za dobivanje pomoći da dokumentaciju šalju na Upravu HT.

Preporučujemo svim članovima sindikata da izvjeste svog Sindikalnog povjerenika o poslanoj dokumentaciji te da sačuvaju jednu kopiju iste.