Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Selvedin Šatorović je 6. veljače 2019. godine,  zajedno sa suradnicima, bio u radnoj posjeti sindikatima Hrvatskih telekomunikacija Mostar i Hrvatske pošte Mostar. Delegacija SSSBiH je tokom sastanaka sa rukovodstvima ove dvije članice SSSBiH upoznata sa trenutnim stanjem u vezi sa ekonomsko-socijalnim i radno-pravnim položajem zaposlenika u kompanijama HT Eronet i Hrvatske pošte. Data je puna podrška svim aktivnostima rukovodstva Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, a članovi ova dva sindikata će i dalje biti jedni od nosilaca svih akcija koje će SSSBiH organizirati u narednom periodu.

Također, rukovodstvo Saveza samostalnih sindikata BiH je upoznato s problemima s kojima se trenutno suočavaju zaposleni u HT Eronet Mostar. Naime, zbog činjenice da sudovi donose oprečne presude u vezi sa istim tužbama radnika ove kompanije, zaposlenici su dovedeni u stanje pravne nesigurnosti, ali i izloženosti dodatnim financijskim troškovima. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine ostaje u punom kapacitetu na raspolaganju članovima sindikata Hrvatskih telekomunikacija Mostar i Hrvatske pošte Mostar za svaki eventualni problem ili poteškoću s kojom se suoče.

Preuzeto s http://www.sssbih.com