Poštovane kolege članovi sindikta na temelju saznanja da je Uprava HT isplatila jednu plaću za dio radnika bez objave koji su to radnici kao i bez predočenih kriterija i mjerila po kojima su odabrani.
Sindikat je po ovom pitanju uputio dopis Upravi društva u kojem smo tražili obrazloženje ovog postupka , odgovor nismo zaprimili ,što je nažalost postala uobičajena praksa poslodavca.
Kao što nam je svima poznato HT nema pravilnik o nagrađivanju radnika te je u ovom slučaju postupak provede subjektivnom procjenom članova Uprave društva.
Sindikat ne može uskratiti pravo Upravi društva da nagradi radnike ali ne možemo i nećemo prihvatiti da se nagrađivanje vrši na ovakav način. Tražimo da postupak bude transparentan i uređen pravilnikom , tako da svi radnici mogu unaprijed znati što trebaju učiniti kako bi mogli dobiti nagradu u vidu jedne place.
Kako zakon o radu određuje postupak radnji u slučaju daje radnik bude oštećen od stane poslodavca , sindikat je pripremio i uputio članstvu obrazac “prigovora” koji svaki radnik (koji nije dobio plaću) treba potpisati i uputiti poslodavcu.
Sindikat Vas još jednom poziva da slanjem prigovora iskažete svoje neslaganje sa ovakvim odlukama Uprave koji izravno diskriminiraju veliki dio radnika HT.
Za sve dodatne informacije se možete obratiti svojim sindikalnim povjerenicima , tajniku ili predsjedniku Sindikata.