Poštovani,

Svedoci ste mnogobrojnih političkih previranja u Bosni i Hercegovini koji iz dana u dan postaju sve izraženiji i kojim se ne nazire kraj. Kao posljedicu ovakvih neodgovornih politika imamo nemogućnost formiranja vlasti na određenim nivoima, što se direktno reflektuje na položaj radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine al ii na sve građane Bosne i Hercegovine u cjelini.Posebno zabrinjava činjenica da socijalni dijalog na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ne postoji već skoro dvije godine, zbog čega nije moguće utvrditi niti donijeti bilo kakav propis na koje radnici godinama čekaju. Ovo se prvenstveno odnosi na Zakon o zaštiti na radu, Zakon o štrajku i Zakon o uvezivanju radnog staža. Svakako treba napomenuti da u Federaciji BiH više od godinu dana ne postoji propis kojim se utvrđuje nanjniža cijena rada čime Bosna i Hercegovina direktno krši Konvenciju MOR-a br.131. o utvrđivanju najniže plaće, te se ostavlja prostor poslodavcima na volju da sami odlučuju o sudbini prava radnika iz radnog odnosa. Nadalje, statistički podaci pokazuju da se zbog neadekvatne zaštite na radu iz godine u godinu povećava broj kako povreda na radu tako i onih sa smrtnim ishodom, a da pri tome niko ne odgovara.Radnici pokušavaju štrajkovima iskazati svoje nezadovoljstvo i očuvati svoja prava, međutim, kako organizovanje štrajka po važećem Zakonu o štrajku u velikoj mjeri zavisi od poslodavca, isti čine sve kako bi izvršili dodatne pritiske na radnike i onemogućili organizovanje i održavanje štrajka.
Najsvježiji primjer pritiska na radnike u štrajku je Rješenje Općinskog suda u Bihaću gdje je sud, potpuno zanemarujući pozitivne propise u smislu kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja za područje Unsko-sanskog kantona, naložilo Sindikatu osnovnog obrazovanja FBiH-Kantonalni odbor USK i Sindikatu srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH-Kantonalni odbor USK da omogući nesmetano obavljanje obrazovnog i odgojnog procesa u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Unsko-sanskog kantona. Ovakvo Rješenje Suda predstavlja presedan u pravnoj praksi čime se praktično zabranjuje štrajk zbog čega građani Federacije BiH gube povjerenje u system i pravdu, te se odlučuju na masovni odlazak iz Bosne i Hercegovine u potrazi za boljim uslovima rada ali i boljim životom što je naročito izraženo upravo na području Unsko-sanskog kantona.
Savez samostalnih sindikata BiH je u više navrata ukazivao na ove, al ii druge probleme s kojima se radnici susreću pozivajući nadležne institucije da se kroz uspostavljanje socijalnog dijaloga pristupi rješavanju nagomilanih problema, međutim do današnjeg dana nismo naišli na razumijevanje. S tim u vezi, ovim putem Vam se obraćamo sa zahtjevom da u skladu sa svojim ovlaštenjima uzmete aktivno učešće i zajednički nastupimo prema odgovornima kako bi iznašli odgovarajuća rješenja.

Vjerujemo da ste već prepoznali ozbiljnost situacije u kojoj se nalazimo i ujedno predlažemo da održimo zajednički sastanak u terminu koji Vam odgovara kako bi detaljnije mogli razgovarati o ovim al ii drugim problemima od značaja za radnike u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Očekujemo Vaš odgovor.