Poštovane kolege u skladu sa upitima koje ste nam proslijedili a tiču se neisplate božićnice želimo ovim putem dati odgovor svima koji su zainteresirani za zaštitu svoji prava. Prema Pravilniku o radu HT radnici imaju pravo na božićnicu , visinu božićnice određuje Uprava društva svojom odlukom , koliko je nama poznato Uprava društva nije donijela odluku o visini niti o isplati božićnice. Neisplatom božićnice uprava društva je prekršila Pravilnik o radu te na taj način oštetila sve radnike. Sindikat se obratio poslodavcu tražeći informaciju po ovom pitanju ali na žalost Uprava društva nam nije još uvijek odgovorila. Sindikat će se ponovno obratiti Upravi HT sa požurnicom te ćemo nakon toga poduzeti druge pravne radnje koje nam stoje na raspolaganju. Krajnja mjera je tužba protiv poslodavca , svi koji žele imati mogućnost pokretanja sudskog spora moraju prethodno poslati poslodavcu zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa , podnošenje ovoga zahtjeva ne znači da morate pokrenuti sudski spor ali bez njega postoji mogućnost da vam sudovi odbiju zahtjev. Znajući kako sude suci suda u Mostaru možemo reći da će svi koji ne podnesu ovaj zahtjev sigurno biti odbijeni od strane suda.

U prilogu imate obrazac “zahtjeva za zaštitu prava iz radnog odnosa” i potrebno je da ga svi radnici pošalju na adresu Uprave do kraja ovoga tjedna kako biste bili sigurni da niste propustili rok. Ako zahtjev šaljete poštom preporučamo Vam da ga pošaljete preporučeno sa povratnicom kako biste imali dokaz , ako ga predajete osobno na protokol HT u svom mjestu rada onda preporučamo da ispunite 2 primjerka jedan predajete na protokol a na drugi tražite da vam kolege sa protokola stave prijamni pečat sa datumom primitka kako biste imali dokaz da ste zahtjev predali.

U ovom slučaju je bitno napomenuti da se po nama ovdje ne radi o novcu već o grubom primjeru nepoštivanja radnika ali i zakona i važećih pravilnika o radu od strane Uprave društva.

Vi svojim stavom odlučujete u kom pravcu ćemo se nastaviti kretati ako vam je bitno da se vaša prava poštuju onda ćete odvojiti 5 minuta vremena ispuniti ovaj zahtjev i poslati na adresu Uprave društva , slanje zahtjeva ne znači da ćete podnijeti tužbu ali će pokazati Upravi razinu vaše spremnosti da se borite protiv njihove samovolje. Neispunjavanjem zahtjeva znači da ćete izgubiti pravo tužbe protiv HT te da Uprava neće snositi nikakve sankcije za ovakav postupak. Sindikat nema namjeru vršiti nikakva pritisak na Vas kako ćete odlučiti samo skrećemo pozornost da će Vaša odluka utjecati i na buduća događanja u HT Mostar.