Svim ženama , majkama , sestrama , suprugama , kolegicama , prijateljicama , naročito radnicama HT Mostar i članicama Sindikata želimo sretan 8.ožujak.