Poštovani članovi sindikata obavještavamo Vas da se pregovori za Kolektivni ugovor privremeno obustavljaju. Naime zbog pogoršanja epidemioloških prilika koje su se odrazile i na same pregovaračke timove kao i uvođenja novih mjera kriznih stožera pregovarački timovi su se usuglasili da se za ovaj tjedan zakazani sastanak ne održi. Čim epidemiološke prilike dopuste pregovori će biti nastavljeni o čemu ćemo Vas pravodobno upoznati. Pozivamo sve radnike da se pridržavaju propisanih mjera i paze na svoje ali iz zdravlje svojih kolega.