Na sastanku između sindikata i Uprave HT-a, održanom 30. lipnja,  ponovno smo dobili obećanja da će se izvršiti odgoda ovrha i deblokada računa, kao i obročna otplata duga.

Dana 1. srpnja zaprimili smo informaciju da će odvjetnički ured HT-a na sudove žurno poslati obavijest o odgodi ovrha, nakon čega bi se išlo na postupak obročne otplate u skladu sa postojećim odlukama NO i Uprave HT.

Ukoliko obavijest o odgodi ovrha nije uopće ili nije na vrijeme poslana na sud, to znači da nije ni bilo namjere da se obećano ispuni.

Zakašnjelo slanje odgoda znači da će, nakon uplate plaće na račun radnika, banka postupiti po rješenju o ovrsi i uplatiti novac na račun HT-a.

Opravdano sumnjamo kako je ovo i bila namjera čitavo vrijeme.

Iz tog razloga, molimo sve kolegice i kolege protiv kojih je Uprava HT-a pokrenula ovrhu za naplatu sudskih troškova, da se jave sa informacijama:

  • jeste li ovrhu sami platili,
  • je li ovrha provedena, te u cijelosti i naplaćena,
  • jeste li dobili obavijest sa suda o odgodi ovrhe,
  • je li vam na račun vraćen sav novac koji je bio rezerviran?

Molimo da nam informacije dostavite putem e-maila.

Ukoliko nemate e mail adresu, iste možete dostaviti putem telefona ureda ili tajnice sindikata.

Podaci su nam potrebni kako bismo imali cjelovitu informaciju je li Uprava ispunila preuzete obveze.

Naime, ako se prethodno pokaže istinitim, Sindikat će organizirati prosvjede pred zgradom HT-a i tražiti odgovornost Uprave i NO za ove postupke.

Na iste ćemo pozvati i sve Vas koji ste dobili ovrhe,  kao i sve ostale radnike HT Mostar.