Poštovane kolegice i kolege, članovi Sindikata, vjerujemo da ste svi upoznati sa dosadašnjim tijekom pregovora o Kolektivnom ugovoru, stoga nećemo ulaziti u tematiku pojedinih odredbi istog.

Ovom prilikom se obraćamo sa informacijom o trenutnom stanju i daljnjim radnjama Sindikata, o čemu je nužno da se izjasnite i svi vi.

Kao što ste već upoznati, Uprava društva nam je dostavila prijedlog teksta Kolektivnog ugovora, iz kojega su između ostalih izbrisane odredbe koje uređuju rad Sindikata, tehnološki višak, kao i otpremnine u slučaju tehnološkog viška.

Detaljne informacije o ovim ali i drugim izbrisanim odredbama, ako već niste, možete dobiti od svojih sindikalnih povjerenika, kao i dodatna pojašnjenja, ukoliko su potrebna.

U narednim danima će se kroz vijeća SP zatražiti izjašnjavanje članova Sindikata o predloženom tekstu KU i spremnosti da ga zaključimo u predloženom obliku.

Nakon završenih pregovora o KU, zbog situacije koju nismo mogli  predvidjeti tijekom pregovora tj. iznimnog rasta troškova života i visoke stope inflacije,  Sindikat je uputio zahtjev Upravi društva za povećanje plaća. Tražili smo od Uprave žurno izjašnjenje po ovom zahtjevu jer smatramo da se isto mora ugraditi u odredbe kolektivnog ugovora.

Zahtjev je upućen u 20.4.2022 godine i do današnjeg dana Uprava društva se nije izjasnila po istom. Držimo da je 4 mjeseca bilo sasvim dovoljno da Uprava društva izvrši potrebne procjene, kao i radnje na izmjenama planova poslovanja, kako bi se ispunio zahtjev Sindikata.

Da li Uprava društva sa odgovorom čeka da prođu izbori, da prođe poslovna godina ili da im završe mandati, to ne znamo, ali držimo da se u ovoj prilici uskraćivanje odgovora treba prihvatiti kao odbijanje zahtjeva.

Stoga tražimo od vas da se izjasnite o vašoj spremnosti na štrajk i prosvjed.

Vrlo često smo u razgovorima sa drugom stranom, čuli kako samo nekolicina sindikalnih povjerenika diže nezadovoljstvo, a da su radnici zapravo zadovoljni svojim materijalnim pravima.

Stoga je ovo prilika da se izjasnite o svom (ne)zadovoljstvu trenutnim stanjem i spremnosti da to javno pokažemo svi zajedno.