Slijedom informacije o odluci Vlade FBiH da pokrene postupak smjene predsjednika Uprave V.Primorca, osjećamo potrebu da se obratimo radnicima HT, ali i javnosti te iznesemo svoj komentar na ovaj događaj.

Prvo moramo napomenuti da Sindikat nema utjecaja na imenovanje i smjene članova Uprave i da je to u ovlasti Vlade FBiH kao većinskog vlasnika tj. političkih stranaka koje sudjeluju u radu iste.

Druga bitna činjenica je da je Uprava HT kolektivno tijelo u kojem svaki član Uprave ima svoje odgovornosti i ovlasti te pravo glasa kod donošenja odluka.

Treća bitna činjenica je da, unatoč prethodno navedenom, predsjednik Uprave  zastupa i predstavlja  društvo i najodgovorniji je za ukupna događanja u HT.

Iako se radnike ništa ne pita, imamo pravo komentirati smjenu prvog čovjeka društva te želimo istaći da se ovom prilikom ne slažemo sa postupkom smjene i smatramo je pogrešnom, jer smjena u ovom trenutku nije kazna već nagrada za direktora.

Smjena bi bila kazna da je pokrenuta prošle godine, kada je isti proveo postupak ovrha nad radnicima bez ikakve potrebe i suprotno stavu NO. Bila bi kazna da se desila zbog izrazito male dobiti ili drugih nebrojenih razloga, zbog kojih se mogla i trebala desiti  ranije.

Smjena direktora Primorca u ovom trenutku je nagrada za njega, jer će njome izbjeći radničko nezadovoljstvo, najavljeni prosvjed i izvjesni štrajk u HT. Sve je ovo rezultat njegovog rada, neispunjenih obećanja i opstrukcije zaključenja kolektivnog ugovora i povećanja plaća.

U trenutku kada se donose odluke koje će dalekosežno utjecati na prilike unutar HT, a tiču se KU i plaća, direktor je otišao na GO. Ostavio je Upravu obezglavljenu i izbjegao obvezu da od NO ishodi suglasnost o zaključenju KU prije njegove smjene. Znajući što će izazvati nezaključenje KU, svjesno i sa namjerom je izazvao reakciju radnika koja će zasigurno štetiti HT, korisnicima naših usluga, ali i članovima Uprave koji ostaju u HT.

Ovaj postupak je, blago rečeno, neodgovoran, neprofesionalan, ali i zločest, u prvom redu prema radnicima HT. Ovakvim postupanjem je propustio priliku da iz HT ode sa barem jednim ispunjenim obećanjem, obećanjem o zaključenju KU čiji je sastavni dio i dogovoreni model povećanja plaća. Iz ovoga razloga smatramo da je smjena pogrešna i da bi bilo pošteno da je dotični ostao na svojoj poziciji i suočio se sa nezadovoljstvom radnika za koje je i odgovoran.

Od silnog pružanja ruke za dogovor radnici i sindikat su ostale bez nje, mi više nemamo šta pružiti i očekujemo da preostala 3 člana Uprave u suradnji sa predsjednikom NO traže da na sljedećoj sjednici NO da suglasnost za zaključenje KU. Podsjećamo da je tekst KU završen i spreman, svi članovi Uprave su upoznati sa odredbama istog te je povećanje plaća ušlo u plan poslovanja koji je usvojen od strane NO i Skupštine društva. 

Prosvjedi radnika HT će biti održani 10.5.2023 godine i do tada ima dovoljno vremena da NO i Vlada FBiH daju suglasnosti na zaključenje KU i GKU, nakon čega bi se stvorili uvjeti da sindikat opozove najavljeni prosvjed.

Vremena ima i sada je trenutak da ostatak Uprave i predsjednik NO pokažu odgovornost i stvarnu volju da se zaključenjem KU izbjegnu negativne posljedice po HT Mostar.