Zakon o minimalnoj plati definiše minimalnu

platu, a ne minimalna primanja

Sarajevo – Zbog različitih tumačenja Zakona o minimalnoj plati koji se posljednjih dana plasiraju u medijima obraćamo se javnosti, a prije svega radnicima i radnicama u FBiH, s ciljem da još jednom razjasnimo stav SSSBiH po pitanju pomenutog Zakona.

  1. Savez samostalnih sindikata BiH je svojim prijedlogom Zakona o minimalnoj plati, koji je u formi nacrta usvojen 5. oktobra prošle godine, jasno definisao da naknada za topli obrok, prijevoz ili regres ne ulaze u minimalnu platu! Potpuna je neistina da je nemoguće početi primjenu Zakona od 01.01.2024. godine i da je neizvodivo da do tada budu instalirani novi softveri.
  2. Najniža plata u FBiH za ovu godinu iznosi 596 KM neto u skladu sa odlukom bivše Vlade, koja je donesena kao rezultat „socijalnog dijaloga“ vođenog sa sindikatima otuđenim od SSSBiH kroz tzv. Ekonomsko-socijalno vijeće. Degutantno je da bilo ko iz tih krugova sada problematizuje ili relativizira iznos minimalne plate od 1.000 KM. Kao jedini motiv takvog odnosa vidimo zaštitu interesa poslodavca, ali i omalovažavanje nečega za šta ti krugovi nemaju ni najmanje zasluge.
  3. Razni eksperti bi trebali znati da naknada za topli obrok nije zakonska kategorija te samim tim ni isplata naknade za topli obrok (prijevoz, regres) nije zakonska obaveza poslodavca. Obaveza isplate naknade za topli obrok se u prvom redu utvrđuje kolektivnim ugovorom. Nažalost, u ovom trenutku više od 250.000 radnika u FBiH nije pokriveno kolektivnim ugovorima, tako da isplata toplog obroka, naknade za prijevoz ili regresa, trenutno, ovisi samo od volje poslodavaca.
  4. Naknada za topli obrok je, po definiciji, naknada koja nema karakter plate i, ukoliko je radnik dobije, ne može biti uračunata u platu. Ona ulazi u njegova primanja. U većini kolektivnih ugovora koji se odnose na realni sektor, naknada za topli obrok je definisana u iznosu od 0,5% do 1% od prosječne neto plate u FBiH ili okvirno od 6 do 12 KM po radnom danu. Tvrditi da radnici danas, i to svi radnici, dobijaju naknadu za topli obrok u iznosu 250 ili više KM, je neutemeljeno na činjenicama, da ne kažemo neozbiljno.
  5. Više desetina hiljada radnika u Federaciji BiH prima samo najnižu platu od 596 KM ili nešto više od toga. Ovo je posebno izraženo u realnom sektoru. Platu nižu od 1.000 KM prima više od polovine ukupnog broja radnika u Federaciji.
  6. Tvrditi da od utvrđivanja minimalne plate u neto iznosu od 1.000 maraka (možda čak i više) radnici, ili barem veliki broj njih, neće imati nikakve koristi je nebulozno. Ovaj spin dolazi upravo od onih koji su, ne tako davno, tvrdili da je najniža plata od 406 maraka „društveno opasna“ i njima bliskih „sindikalaca“ koji su na sjednici tzv. ESV za FBiH iznijeli stav da je radniku za život dovoljna plata od 604 KM.

SSS BiH će kroz javnu diskusiju i na svaki mogući način do kraja pratiti ovu pozitivnu priču koju smo mi inicirali prije tri godine i na tom putu uložili ogroman trud. U ovom trenutku za radnike i radnice u FBiH i za SSSBiH ne postoji važnije pitanje. Naš zahtjev je hitno usvajanje Zakona i njegova primjena najkasnije od 01.01.2024. Sasvim sigurno ćemo insistirati na najboljim mogućim rješenjima za radnike i radnice. To je naše pravo i obaveza.

PREDSJEDNIK

Selvedin Šatorović