Materijalna pomoć

Popis teških oboljenja članova sindikata

Izvadak iz pravilnika o materijalnom pomaganju u Sindikatu

Članak 3.

Član sindikata ostvaruje pravo na materijalno pomaganje 180 dana od učlanjenja u Sindikat.

Članak 4.

Član sindikata koji neistinitim podatkom zlouporabi neko iz prava ovog Pravilnika, bit će isključen iz Sindikata na vremensko razdoblje ne manje od 2 (dvije) godine o čemu odluku donosi Predsjedništvo sindikata.

Članak 5.

Pravo na materijalno pomaganje solidarno ostvaruje član sindikata ili njegova obitelj:

– za slučaj smrti člana sindikata,
– za slučaj smrti člana obitelji (supružnik i djeca) člana sindikata,
– za slučaj odlaska u mirovinu člana sindikata,
– jednokratna pomoć povodom rođenja djeteta članu sindikata,
– za slučaj bolovanja člana sindikata,
– za slučaj plaćanja naknade participacije za bolničko liječenje člana sindikata,
– za slučaj elementarne nepogode članu sindikata,
– i u drugim slučajevima koji nisu obuhvaćeni ovim Pravilnikom.

Članak 6.

Za slučaj smrti člana Sindikata, članu obitelji koji preuzima obvezu oko sahrane, isplatiti će se jednokratna nepovratna pomoć u visini od 800,00 KM uz dopremu Zahtjeva i Izvoda iz knjige umrlih.

Članak 7.

Za slučaj smrti člana obitelji (supružnik i djeca), članu sindikata isplatiti će se jednokratna nepovratna novčana pomoć u visini od 400,00 KM uz dopremu Zahtjeva i Izvoda iz knjige umrlih uz uvjet da su živjeli u zajedničkom kućanstvu (kućna lista).

Članak 8.

Za slučaj odlaska u mirovinu, članu Sindikata isplatiti će se jednokratna nepovratna pomoć u visini od 250,00 KM uz dopremu Zahtjeva i potvrde o odlasku u mirovinu (Raskid ugovora o radu ili Rješenje MIO).

Članak 9.

Povodom rođenja djeteta, članu Sindikata isplatiti će se jednokratna nepovratna pomoć u visini od 200,00 KM uz dopremu Zahtjeva i Rodnog lista.

Članak 10.

Za slučaj bolovanja koje traje neprekidno 180 dana, članu Sindikata isplatiti će se jednokratna nepovratna pomoć u visini od 200,00 KM uz dopremu Zahtjeva i potvrde liječnika. Nakon sljedećih 180 dana bolovanja člana sindikata opet ostvaruje isti iznos pomoći.

Članak 11.

Za slučaj plaćanja participacije bolničkog liječenja, članu Sindikata može se isplatiti jednokratna novčana pomoć koja pokriva najviše 30 % participacije, ali ne više od 20 % prosječne plaće u HT Mostar, prema posljednjem objavljenom podatku, uz obvezu dopreme Zahtjeva i računa o plaćenoj participaciji.

Članak 12.

Za slučaj elementarne nepogode, kojom je nastala šteta na stanu ili kući u vlasništvu člana Sindikata ili njegovog supružnika, uz uvjet da u tom objektu stanuju, članu će se isplatiti jednokratna nepovratna pomoć najviše u visini od 30 % prosječne plaće u HT Mostar, prema posljednje objavljenom podatku. Visinu utvrđuje Predsjedništvo sindikata prema prispjelom zahtjevu i prikupljenim podacima o nastaloj šteti, te uvjerenju o mjestu boravka.