Savjeti / Tumačenja

Može li poslodavac umanjiti plaću zaposlenika zbog loših rezultata poslovanja?

Loš poslovni rezultat, odnosno neispunjenje poslovnog plana ne može biti razlog za umanjenje plaće jer zaposlenik za svoj rad ima pravo na ugovorenu plaću. Zaposlenik ne učestvuje u dobiti, pa nije dužan sudjelovati niti u poslovnom gubitku poduzeća.
U tom smislu je i Presuda Vrhovnog suda F BiH broj Rev-794/04 od 06.09.2005. godine.

Iz Biltena sudske prakse Vrhovnog suda F BiH (broj 1 siječanj – lipanj 2006):

Član 69. i 111. Zakona o radu

Član 4. i 5. Općeg kolektivnog ugovora

TEŠKA FINANCIJSKA SITUACIJA NE OSLOBAĐA POSLODAVCA OD OBAVEZE PLAĆANJA OSNOVNE PLAĆE I DRUGIH PRIMANJA IZ RADNOG ODNOSA KOJI SU PROPISANI OPĆIM I GRANSKIM KOLEKTIVNIM UGOVOROM.

Iz obrazloženja:

U reviziji tužena ponavlja navode o svome teškom financijskom položaju i prekobrojnosti uposlenika zbog prestanka rada pojedinih njenih organizacijskih jedinica, s tim da je bitan revizijski prigovor usmjeren na pravnu nevaljalost granskog kolektivnog ugovora i njegovu neobveznost u odnosu na tužene, te da se kolektivni ugovori ne mogu neposredno primijeniti pri odlučivanju o pravima uposlenika.

Ovakvi prigovori nisu osnovani.

 

4. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH (Sarajevo, 07.05.2015.)

IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA ZA TUMAČENJA ZAKONA

Vlada FBiH prihvatila je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, tekst Izjašnjenja na Inicijativu za davanje izvornog tumačenja Zakona o zaštiti na radu, koju je podnio „Konzum” d.o.o. Sarajevo.

Inicijativa se odnosi na postupanje poslodavca u slučajevima kada su trgovine izložene krađi i razbojništvu, odnosno na mjere koje su uposlenici i poslodavac u trgovačkoj djelatnosti dužni poduzeti u tim slučajevima.

Ukoliko opasnosti i štetnosti kojima su izloženi radnici na radu ne mogu biti otklonjene na drugi način, poslodavac je obavezan osigurati sredstva i opremu za osobnu zaštitu, koja se koristi radi zaštite organizma i dijelova tijela radnika izloženih određenim vrstama štetnosti i opasnosti. Sredstva osobne zaštite na radu i osobna zaštitna oprema propisani su posebnim pravilnikom. Shodno navedenom, kaže se u Izjašnjenju, jasno je i nedvojbeno da mjere sigurnosti radi sprječavanja činjenja kaznenih djela u radnim prostorijama poslodavca nisu mjere zaštite u smislu Zakona o zaštiti na radu, te se stoga inicijativa za izvorno tumačenje odredaba Zakona o zaštiti na radu smatra neprihvatljivom.

Neprihvatljivom je ocijenjena i Inicijativa za izvorno tumačenje Zakona o radu, koju je podnijela Uprava policije Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, a koja se odnosi na korištenje godišnjih odmora.

Vlada se izjasnila i o Inicijativi Udruge neuposlenih „Otium” iz Sarajeva koja se odnosi na izmjene Zakona o posredovanju u upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba. U izjašnjenju Vlada ističe da ima jasan stav po pitanju neformalnog tržišta rada i visokog procenta sive ekonomije u Federaciji BiH koji bi, na način predložen izmjenama Zakona, poprimio alarmantne razmjere i otežao napore da se postignu reforme u oblasti rada i upošljavanja. Naime, veliki broj neuposlenih, angažiranih na temelju ugovora o djelu, nalazi se na evidenciji neuposlenih i povećava stopu neuposlenosti do procenta koji je trenutno najviši u Europi. Poslodavci ciljano angažiraju neuposlene osobe na temelju ugovora o djelu, čak i na poslovima iz osnovne djelatnosti, izbjegavajući formalizirati upošljavanje kroz ugovor o radu, remete tržište rada i stavljaju u nepovoljniji položaj poslodavce koji to ne rade.

 

Ustavni sud BiH u predmetu broj AP 3648/10 na sjednici održanoj 20. decembra 2012. godine donio je „ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU“ … pročitajte ovdje

 

JEDNOSTRANI RASKID KOLEKTIVNOG UGOVORA

U javnosti vrlo često imamo vijesti o zahtjevima ili odluke/zaključke Udruženja poslodavaca Federacije BiH ili njenih članica za jednostranim raskidom „kolektivnih ugovora“, pročitajte sudsku praksu u BiH PRESUDA Kantonalnog suda Sarajevo broj: 65 0 P 051208 09 Gz, od 10.01.2011. godine, pročitajte:

Jedna od strana potpisnica kolektivnog ugovora ne može sa uspjehom postaviti zahtjev za poništenje tog koleketivnog ugovora